Teamcoaching

Professionals die samenwerken, hebben er baat bij te reflecteren op die samenwerking. Om deze ontwikkeling te stimuleren, werk ik met methodieken die focussen op het team, de taak en de context van de organisatie. Hierbij besteed ik veel aandacht aan het maken van een zorgvuldige analyse van wat er leeft in het team om hier vervolgens goed op te kunnen aansluiten. Het vierfactorenmodel als onderdeel van TGI* is hierbij erg helpend omdat er aandacht is voor de taak waaraan gewerkt wordt: doel of missie. Ook staat het model stil bij individuen in het team en bij de samenwerking en interactie onderling. Tot slot is er ook altijd aandacht voor de context waarbinnen wordt gewerkt; wat gebeurt er verder in de organisatie, de samenleving en/of de politiek en wat betekent dat voor ons als team? Door afwisselend aandacht te geven aan de vier factoren ontstaat er een evenwichtige balans in de teamcoaching.

this is alt

*Thema Gecentreerde Interactie (TG) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructieve samenwerking en leiderschap. Het bevordert en het stimuleert levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.