Kerkenwerk

Supervisie, (team)coaching en intervisiebegeleiding zet ik ook in bij het werken binnen de kerk. Zo geef ik supervisie en coaching aan predikanten en kerkelijk werkers, en coach ik teams van pastores van wie steeds vaker gevraagd wordt om samen te werken. Naast deze activiteiten gericht op professionalisering begeleid ik ook allerlei veranderingsprocessen binnen kerken. Denk daarbij aan visieontwikkeling, vragen rondom kerkvernieuwing, samenwerking met andere kerken in dorp, stad of regio. Vanuit mijn achtergrond als 'professional' en 'vrijwilliger' in de kerk, en vanuit mijn deskundigheid op het gebied van begeleiden denk ik in dit soort situaties graag met jullie mee.