Leerruimte

supervisie & coaching, begeleiding & advies

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Er worden steeds nieuwe eisen aan professionals en organisaties gesteld, waardoor de context van het werk voortdurend verandert. Zeker in organisaties waar professionals met mensen werken en waar het om mensen draait, vragen deze veranderingen steeds weer om aandacht. Dit betekent stilstaan bij vragen als: wat is onze taak, visie of missie en wat is mijn rol daarin. Dit vraagt een voortdurende beweeglijkheid van individuen, groepen en organisaties. Vanuit Leerruimte kan ik op verschillende wijze hieraan een bijdrage leveren, aansluitend bij de vragen die zich aandienen.

Supervisie en Coaching

Elke professional komt momenten tegen in zijn of haar loopbaan waarbij het nodig is de eigen professionaliteit opnieuw te ijken. Het kan zijn dat de organisatie of taak verandert, waardoor er nieuwe eisen gesteld worden aan de professionaliteit.

Lees meer over Supervisie en coaching

Teamcoaching

Professionals die samenwerken, hebben er baat bij te reflecteren op die samenwerking. Om deze ontwikkeling te stimuleren, werk ik met methodieken die focussen op het team, de taak en de context van de organisatie.

Lees meer over Teamcoaching

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een werkvorm voor blijvende professionele ontwikkeling, waarbij er sprake is van leren van concrete ervaringen. Met elkaar sta je stil bij de vragen die zich aandienen. Deze vragen kunnen heel verschillend van aard zijn.

Lees meer over Intervisiebegeleiding

Kerkenwerk

Supervisie, (team)coaching en intervisiebegeleiding zet ik ook in bij het werken binnen de kerk. Zo geef ik supervisie en coaching aan predikanten en kerkelijk werkers, en coach ik teams van pastores van wie steeds vaker gevraagd wordt om samen te werken.

Lees meer over Kerkenwerk

Over mij

Met veel plezier ben ik binnen verschillende werkvelden actief geweest. Ruime ervaring heb ik opgedaan in het werkveld van hulpverlening (psychiatrie), onderwijs, (HBO Social Work) en als supervisor/coach en adviseur binnen verschillende organisaties en binnen de kerk. Daar heb ik ook ruime ervaring opgedaan in het management.

Lees meer over mij