Over mij

Bram Schriever

Met veel plezier ben ik binnen verschillende werkvelden actief geweest. Ruime ervaring heb ik opgedaan in het werkveld van hulpverlening (psychiatrie), onderwijs, (HBO Social Work) en als supervisor/coach en adviseur binnen verschillende organisaties en binnen de kerk. Daar heb ik ook ruime ervaring opgedaan in het management. Sinds 2017 ben ik actief in al deze werkvelden vanuit Leerruimte. Daarnaast heb ik een kleine aanstelling als gedragswetenschappelijk docent en supervisor binnen de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij GERION (www.gerion.nl, onderdeel van VUmc in Amsterdam) en eveneens een kleine aanstelling bij de Protestantse Kerk in Nederland als voorzitter van het classicale college voor de visitatie.

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende benaderingen en visies die ik me eigen heb gemaakt door opleiding en nascholing. Naast een theologische opleiding en HBO Social Work, ben ik geschoold in de theorie van de Presentie, heb ik de supervisorenopleiding gevolgd en heb een master Management en Innovatie afgerond. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methoden en ben ik geïnspireerd door- en opgeleid in het werk volgens Thema Gecentreerde Interactie.

Ontwikkeling, betrokkenheid, ruimte en respect vind ik in de professionele relatie van groot belang. Het motiveert en stimuleert mij als begeleider/adviseur van veranderingsprocessen en als supervisor/coach om begeleiding te geven aan organisaties en professionals die de relatie en het contact met de ander centraal stellen. Ik wil aansluiten bij waar de ander is om vandaaruit, teams, individuele professionals en organisaties te helpen zich verder te ontwikkelen. Ik ben als supervisor geregistreerd in het register van de LVSC en ben CRKBO geregistreerd docent.

CRKBO
LVSC