Intervisiebegeleiding

Intervisie is een werkvorm voor blijvende professionele ontwikkeling, waarbij er sprake is van leren van concrete ervaringen. Met elkaar sta je stil bij de vragen die zich aandienen. Deze vragen kunnen heel verschillend van aard zijn. Het kan gaan over je verhouding t.a.v. de organisatie, over een moeilijke casus die je met je collega`s wil bespreken, over werken met een bepaalde methodiek enz. Kenmerkend hierbij is dat je met een vaste groep collega`s met een zekere regelmaat bij elkaar komt. Dat hoeft niet persé een vast team te zijn waar je dagelijks mee werkt. Het kan ook een groep zijn van mensen uit verschillende teams of verschillende organisaties.

Deze vorm van professionalisering geeft een impuls aan de individueel werker, een team en de organisatie. Met elkaar leren in groepsverband gaat erover hoe de professionaliteit van collega's zich verhoudt tot wat de organisatie vraagt. Een intervisiegroep is in principe een autonoom werkende groep van professionals. Wanneer je met elkaar een intervisiegroep wilt starten, of wanneer jullie op een bepaald moment een externe impuls nodig hebben, kan ik voor een bepaalde periode jullie intervisiegroep begeleiden met als doel in het vervolg zelfstandig met elkaar te blijven leren en ontwikkelen als professional.